مشخصات فنی محصول فناوری :
محصول این شرکت جهت ممانعت از هرزروی سیال حفاری با دبی خیلی زیاد ، سيال پيل سنتزی با قابليت انسداد سازند هاي با تراوايي بالا و با نفوذ آسان در شكافهاي سازند مي باشد، که علاوه بر برخورداري از گرانروي كم و امكان تزريق از مسیر پمپ سیال حفاری بدون محدودیت در سايز نازل مته ، و عدم خارج كردن لوله هاي حفاري براي تزريق می باشد. بنابر این زمان توقف حفاري به حداقل می رسد. همچنين كنترل چگالي پيل برای جلوگيري از خسارت به سازند امکان پذیر است. كنترل زمان و دماي بندش و ميزان سختي و استحكام پيل در اختلاف فشار مورد نياز در حفاري از ديگر خواص این محصول می باشد.
مهم‌ترين مزیت دیگر این محصول در مقایسه با پلاگ‌هاي سيماني استفاده از آنها در نواحي مخزني بوده و سیال حفاری را آلوده نمی کند .در حالیکه پلاگهای سیمانی را بايستي از تماس با گل حفاري  دور کرد .
اين نوع محصول پيلی بطور مجزا از طريق لوله حفاري بدون نياز به خارج كردن سر مته و تنها با جابجايي در بالاي منطقه هرز رو تزريق مي گردد.این محصول یک جزیی بوده و عامل اصلي براي بندش محصول، دما در محدوده 200 تا 212 درجه فارنهایت و زمان 20 تا 30 دقیقه توصیه می شود كه بسته به شرايط غلظت اجزاء تشكيل دهنده و خواص رئولوژيكي آن ، مناسبترين شرايط براي تزريق و راندمان مقابله با هرز روي تعيين مي گردد.
حلاليت محصول پیل شده توسط اسيد كلريدريك 15 % و غليظ‌تر امکان پذیر می باشد. راندمان حلالیت بین 70 تا 80 درصد پیش بینی می شود.
لازم به ذكر است محصول پیل شده در زمانهای اولیه با اعمال تنش برشی ناشی از گردش مته به سیال تبدیل می شود و پیل تثبیتی تا زمانهای طولانی پس از اتمام شرایط پخت با اعمال تنش ناشی از گردش مته خرد می گردد و به توده سیال حفاری در جریان سیرکولاسیون گل بر روی الکهای جدا کننده باز یافت می شود.
وزن اوليه پيل بین 85 تا 92 پوند بر فوت مکعب بسته به نوع فرمولاسیون متغییر است و با استفاده از مواد سبک ساز به حدود 62  پوند بر فوت مکعب کاهش می یابد. همچنین امکان سنگین کردن آین محصول با مواد وزن افزا نیز وجود دارد.
با استفاده از دستگاه BMT وبر اساس آزمایش بهبود یافته API 13B‌ محصول پیل فناورانه تحت فشار 800 تا 1000 psig مانع از خروج سیال حفاری از روزنه استاندارد شده و همچنین تحت فشار برگشتی باز می شود.