مشخصات فني دستگاه :

 • منطبق با روش آزمايش استانداردASTM- D3230
 • گستره اندازه گيري تا 450 mg/m3 يا 151 PTB
 • داراي صفحه نمايش HMI ،حساس به اثر انگشت
 • داراي سيستم ثبث و ذخيره اطلاعات بصورت Flash Memory و پرينتر
 • تكرار پذيري بالا و قابليت حمل سريع و آسان
 • سادگي كار كردن با دستگاه
 • بالاترين دقت قابل دسترس
 • نمايش و محاسبه ديجيتالي
 • كاليبراسيون سريع و آسان
 • قابليت حفظ و ذخيره سازي كاليبراسيون
 • قابليت تغيير سريع و آسان كاليبراسيون براي كاربردهاي مندرج در استاندارد
 • منبع تغذيه 115/220 ولت ، فركانس 50-60 هرتز
 • تنظيم اتوماتيك سيستم مركزي اندازه گيري دستگاه در مقابل تغييرات نسبي ولتاژ منبع تغذيه
 • نمونه مورد نياز منطبق بر روش استاندارد
 • گارانتي يكساله و وارانتي دو ساله