مشخصات فنی محصول

با تزریق این محصول به چاه کاندید که مستعد تولید شن می باشد و طبق شرایط حاکم بر چاه و مخزن مربوطه و نفوذ به سازند مخزن باعث استحکام دهی بین دانه ای ذرات سازند شده و از جداسازی ذرات وتشکیل شن و یا ذرات جامد در سازندهای ناپایدار و غیر مستحکم جلوگیری می شود.

با تزریق این محصول در چاه، استحکام دهی مخزن و چاه در حالی اتفاق می افتد که میزان تراوایی و به موجب آن سرعت تولید و شاخص تولید (Productivity Index) حفظ شود.

محصول مورد نظر بصورت محدود در آب محلول است و قابلیت سفت شدن تحت دمای چاه از 70 تا 120درجه سانتیگراد را دارد. همچنین غلظت آن قابل تنظیم بوده و می توان مرحله سفت شدن آن را با افزودن برخی مواد افزودنی کنترل کرد.

این ماده بر پایه آب تهیه می شود، اما پس از مراحل تزریق و سفت شدن کامل، به هیچ وجه در تماس با آب هیچگونه تخریبی نخواهد داشت و مقاومت بسیاری در برابر انواع آب­های سخت و حلال­ها حتی در فشارهای زیاد حاکم بر چاه خواهد داشت. بدیهی است در چنین شرایطی استحکام و پایداری ترکیب سیال شیمیایی تزریق شده و سفت شده در محل تا مدت­ها باقی مانده و پایداری دائمی به دست می آید. بنابر این محصول استحکام دائمی در فشار و دما و حرکت سیال با هر سرعتی را دارا می باشد. ویژگی برتر این ماده مقاومت مکانیکی آن پس از سفت شدن در سازند می باشد. به همین خاطر توانایی استحکام بخشی به سازند حاصل می شود. طبق نتایج آزمایش­های انجام شده، مدل­های تحت آزمایش در فشار تا 500 بار معادل7350 پام مقاومت نشان داده و مانع از گسیختگی سازند و تشکیل شن شده اند.

چنانچه عملیات تزریق بخوبی انجام شده و حجم مناسبی از ماده تزریق و تثبیت گردد، تصور منطقی برای تکرار عملیات وجود ندارد زیرا ترکیب نهایی بقدری استحکام دارد که نیازی به تکرار نبوده و عملیات یکباره تلقی می شود.

وزن این ماده را می توان افزایش داد و هنگام کشتن چاه، از همین سیال استفاده کرده و ضمن تامین فشار بالاسری، تزریق ماده نیز در مخزن و یا سازند شنی با استفاده از Coil Tubing صورت می­گیرد.