تلفن تماس

(۰۵۲۲)داخلی۳۳۳۳۸۳۳۵- ۰۶۱
همراه :۰۹۳۵۹۹۵۲۶۶۶- ۰۹۱۲۳۹۰۵۸۸۴

ایمیل

info@arvandsanat.ir

آدرس

امانیه _ خیابان سقراط غربی _پارک علم و فناوری استان خوزستان طبقه ۲ واحد ۲

شرکت نو اندیش فناوران صنعت اروند با برند " اروند صنعت " در سال ۱۳۹۴ در استان خوزستان ، شهراهواز ثبت گردیده و عضو رسمی پارک علم و فناوری استان خوزستان و" دانش بنیان "می باشد.

تماس با ما
(۰۵۲۲)داخلی۳۳۳۳۸۳۳۵- ۰۶۱
ایمیل
info@arvandsanat.ir
آدرس
امانیه _ خیابان سقراط غربی _پارک علم و فناوری استان خوزستان طبقه ۲ واحد ۲