ماده اسکونجرهای هیدروژن سولفید

نوشته شده توسط:
3 ماه قبل
40 بازدید

کاربرد :
کاهش دهنده میزان هیدروژن سولفید در نفت خام به کمتر ازPPm 10

سولفید هیدروژن یکی ازمهم‌ترین ناخالصی‌های موجود درنفت خام وگازطبیعی است که قبل ازانتقال گازیا پالایش نفت بایدآن را جدا نمود. کاهش هیدروژن سولفیدازمنابع هیدروکربوری داخل کشورازاقدامات اساسی وطرحهای ملی صنعت نفت می باشد.

 ترکیبات گوگردی موجود درنفت خام، اشکالات متعددی رادرمرحله پالایش نفت خام وهنگام مصرف محصولات نفتی ازنظرجنبه‌های کیفیت محصول ومسائل زیست محیطی ایجاد می‌کنند. 

علیرغم وجود روش‌هایی نظیرعریان‌سازی واستخراج، که باصرف هزینه‌های فرآیندی بسيار مواجه بوده ومستلزم برنامه‌های بلند مدت است، اخیرا اسکونجرهای شیمیایی به عنوان راه حل‌های کوتاه مدت با توجیه اقتصادی مناسب به ویژه درصنعت گاز به منظورشیرین سازی و ارتقای کیفیت مواد نفتی برای صادرات استفاده شده‌اند.

 اسکونجرها برحسب نوع ساختارو مکانیسم حذف هیدروژن سولفید به دو دسته‌ی کلی برگشت ناپذیرو برگشت پذیرتقسیم می شوند.

اسکونجرهای شیمیایی باهزینه های فرآیندی کم می توانند درکنار فرآیندهای گوگردزدايي بویژه درشرایطی که فرآیند بامشکلات عملیاتي روبرو باشد، استفاده نمود. سادگی عملیات تزریق اسکونجرهای شیمیایی سبب گردیده است که دربخش صادرات نفت خام نیز،امکان کنترل H2S درمخازن، خطوط لوله انتقال نفت خام، درواحدهای نمکزدایی ویا درداخل نفت‌کشها تا رسیدن به پایانه های مشتری فراهم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *