سیال مسدود کننده حفرات دیواره چاه

نوشته شده توسط:
3 ماه قبل
72 بازدید

کاربرد:
ماده تزریقی به چاههای حفاری برای مسدود سازی حفرات دیواره چاه و جلوگيری ازهرزروی سيال حفاری

ازآنجاكه حدود ۷۵ درصدچاه هايي كه حفرمي شوند به نواحي هرزرو برخورد مي كنند وحجم قابل توجهي از سيال حفاري با نفوذ درحفره ها وشكستگيهاي سازند از بين مي رود، بنابراين حدود ۴۰ درصد هزينه هاي تامين سيال حفاري وهمچنين هزينه هاي توقف وطولاني شدن عمليات حفاري باعث افزایش هزينه حفاري شده ولزوم جلوگيري ازاين مشكل رااجتناب ناپذيرمي سازد.
این فناوری درارائه سيال مسدود کننده با قابليت انسداد سازندهای با تراوايی بالا و با نفوذآسان درشكافهاي سازند به منظورجلوگيري ازهرزروي سيال وسيمان حفاري چاههاي نفت مي باشد،كه علاوه بر برخورداري ازگرانروي كم وامكان استفاده ازپمپ جهت تزريق بدون محدوديت درسايزنازل مته، نيازي به خارج كردن لوله هاي حفاري براي تزريق نيزنمي باشد. برا ين اساس اين فناوری باعث به حداقل رسا ندن زمان توقف حفاري به منظورتزريق سيال پيل ومقدارمورد نيازآن براي جلوگيري ازهرزروي كامل مي باشد .همچنين ازاهداف اين فناوری،كنترل چگالي سیال پس ازبندش جهت جلوگيري ازخسارت به سازنداست.
كنترل زمان ودماي بندش وميزان سختي واستحكام سیال مسدود کننده دراختلاف فشارمورد نيازدرحفاري ازديگراهداف این فناوری مي باشد. مهمترين مزيت اين فناوری درمقايسه باپلاگهاي سيماني استفاده ازآنها درنواحي مخزني بوده وسيال حفاري را آلوده نمي كند .درحاليكه پلاگهاي سيماني رابايستي ازتماس باگل حفاري دوركرد .همچنين براي تزريق سيمان به چاه داراي سيال حفاري لازم است تاضمن بيرون راندن رشته حفاري، ازسيستم وتجهيزات تزريق سيمان وپمپهاي مربوطه استفاده كرد، درحاليكه براي تزريق سیال مسدود کننده ازرشته حفاري بدون خارج كردن آن ازچاه استفاده ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *